Ponad 9 mln zł na budowę sieci!

Ponad 9 mln zł na budowę sieci!

Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić, że wygraliśmy przetarg na „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” w Krajowym Programie Odbudowy.

W ramach programu KPO zbudujemy sieć światłowodową w tzw. białych plamach, czyli na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony.

Kwota przyznanego dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy to 9 805 746,57 zł, dzięki tym środkom wielu mieszkańców naszego regionu będzie mogło skorzystać z technologii światłowodowej i w ten sposób przyczynimy się do walki z wykluczeniem cyfrowym.

Jesteśmy dumni, że będziemy realizować tak duże przedsięwzięcie, które ma wymiar nie tylko technologiczny, ale przede wszystkim społeczny. Sieć światłowodowa to szybki transfer danych, możliwość pracy zdalnej, kontakty online, rozwój pasji, poznawanie świata, edukacja, rozrywka.

Leon – razem możemy więcej!

Share this post


Skip to content