Zmiany cenników połączeń

Zmiany cenników połączeń

Informujemy, że w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG od 15 maja 2019 roku zmianie ulegną cenniki połączeń telefonicznych na numery stacjonarne i komórkowe w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. W nowych cennikach opłaty maksymalne wynosić będą 0,81 zł netto/min. i 0,25 zł netto/sms. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Operatorzy telefoniczni mają obowiązek przedstawienia oferty na połączenia wewnątrzwspólnotowe mieszczące się w ramach regulowanych stawek połączeń. Dodatkowo mogą zaproponować taryfy alternatywne (np. pakietowe) przekraczające kwoty określone w wytycznych. Po 15 maja 2019 r. aktualnie obowiązujące taryfy staną się taryfami alternatywnymi.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewybrania alternatywnych pakietów taryfowych, od 15 lipca 2019 r. automatycznie zastosowane zostaną nowe, regulowane stawki za połączenia wewnątrz unijne.

W razie braku akceptacji dla wprowadzonych zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia zmian w życie. W razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy, Operatorowi przysługuje zwrot ulgi przyznanej w razie zawarcia umowy na czas określony, stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.


Skip to content