Informacja dotycząca zmiany Prawa Telekomunikacyjnego

Informacja dotycząca zmiany Prawa Telekomunikacyjnego

Szanowni klienci, w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 roku, zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

Pełna informacja o zmianach.

Share this post


Skip to content